BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning sloop buis Oltmansdreef 1

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 Sloop asbesthoudende buis

Locatie                        :           Oltmansdreef 1
Datum ontvangst        :           9-11-2010

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oltmansdreef  1  Leiderdorp Nederland