Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning sloop schoolgebouw Kastanjelaan 6

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  Sloop schoolgebouw Locatie                   : Kastanjelaan 6Datum ontvangst   : 8-12-2010Activiteit(en)           : slopen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland