BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning sloop viaducten over Oude Rijn

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Kerkwijk

Sloop viaducten over de Oude Rijn

Locatie                        :           Rijksweg A4

Datum ontvangst        :           5-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Rijksweg A4   Leiderdorp Nederland