BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning sloopwerkzaamheden tbv een indelingswijziging Ommedijk

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Buitenhof

Sloopwerkzaamheden ten behoeve van een indelingswijziging

Locatie                        :           Ommedijk 182 - 186

Datum ontvangst        :           4-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk 182  Leiderdorp Nederland