BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning ter hoogte van Zijldijk 38

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure).

 Wijk De Baanderij

Plaatsen van materiaal t.b.v. baggerwerkzaamheden

Locatie                        :           Zijldijk t.h.v. nummer 38

Datum ontvangst        :           4 juli 2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk  38  Leiderdorp Nederland