Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen container Korenmolen 1

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Tijdelijk plaatsen container |Locatie                        :           Korenmolen 1Datum ontvangst      :           20-01-2011Activiteit(en)                :           opslaan van roerende zaken  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Korenmolen  1  leiderdorp Nederland