BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen hijskraan Achthovenerweg 43

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Wijk Achthoven

Het tijdelijk plaatsen van een hijskraan tbv bouwwerkzaamheden

Locatie                        :           Achthovenerweg 43

Datum ontvangst        :           19-4-2011 

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 43  Leiderdorp Nederland