BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen hijskraanwagen Duit 5

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 

Wijk Winkelhof

Het tijdelijk plaatsen van een hijskraanwagen ten behoeve van bouwwerkzaamheden  

Locatie                        :           Duit 5

Datum ontvangst       :           3-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Duit  5  Leiderdorp Nederland