BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen keetwagen en container tbv bouwacititveit openbaar gebied Beatrixstraat 12

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Oranjewijk

Het tijdelijk plaatsen van een keetwagen en container ten behoeve van een bouwactiviteit op openbaar gebied

Locatie                        :           Beatrixstraat 12

Datum ontvangst        :           14-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Beatrixstraat 12  Leiderdorp Nederland