BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen kunstwerk in afwijking van vigerende bestemmingsplan Boterhuispolder

Aangevraagde omgevingsvergunning

(uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Boterhuispolder

Het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk in afwijking van het vigerende bestemmingsplan

Locatie                        :           Oude Spoorbaan (langs de provinciale weg)

Datum ontvangst        :           20-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oude Spoorbaan   Leiderdorp Nederland