BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijke hisvesting basisschool en BSO

Tijdelijke huisvesting ( basisschool en BSO) t.b.v. renovatie van Kindcentrum De Voorhof (2016-0182-OG01/ 037077)
Locatie: Marjoleintuin 58
Datum ontvangst: 13 oktober 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin 58  Leiderdorp Nederland