BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning tijdelijke plaatsing bouwwerk (reguliere procedure)

Bloemerd
Tijdelijk plaatsen van een bouwwerk t.b.v. opslag
Locatie: Bloemerd 2, achterin op het terrein van veld 1.
Datum ontvangst: 16 september 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland