BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning uitbreiding verdieping Schepenstraat

Ouderzorg
Uitbreiding 2e verdieping door toevoegen balkon aan woning (Z/19/073937)
Locatie: Schepenstraat 1
Datum ontvangst: 15 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schepenstraat 1  leiderdorp Nederland