BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning uitbreiding woning Hoogmadeseweg 37

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: uitbreiding woning aan de achtergevelLocatie                        :           Hoogsmadeseweg 37Datum ontvangst      :           18-01-2011Activiteit(en)                :           bouwen

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 37  leiderdorp Nederland