BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning uitrit op het zijerf Klimopzoom 75

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Voorhof

legaliseren van een bestaande uitrit op het zijerf

Locatie                        :           Klimopzoom 75

Datum ontvangst        :           31 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimoopzoom 75  Leiderdorp Nederland