BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning uitvoeren van boringen, sonderingen en peilbuizen (reguliere procedure)

Achthoven
Uitvoeren van boringen, sonderingen en peilbuizen in het kader van het project Randstad 380 ( 2016-0127-OG01 / 032639)
Locatie: Bospolder
Datum ontvangst: 14 juni 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bospolder   Leiderdorp Nederland