BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Van Effendreef t.h.v. nummers 32/34

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure).

Wijk Binnenhof

Kappen van één boom

Locatie                        :           Van Effendreef t.h.v. nummers 32/34

Datum ontvangst        :           5 juli 2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Effendreef  32  Leiderdorp Nederland