BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen 116 bomen

Vellen van 116 bomen tussen het pad op het Volkstuincomplex en de watergang (parallel aan de N446) in verband met werkzaamheden aan de gasleiding.

Locatie: parallelweg naast N446

Datum ontvangst: 18 april 2014

Informatie