BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen 22 watercypressen

Buitenhof

Vellen van 22 watercypressen. De bomen moeten wijken aangezien zij het rioleringsstelsel beschadigen, de verkeersveiligheid hinderen en overlast door naaldval veroorzaken. Het verplanten van de bomen is te kostbaar, het aanbieden van de bomen via een bomenmakelaar heeft helaas niets opgeleverd.

Er zullen 22 bomen herplant worden.

Locatie                                 : Klompenmaker en Wagenmaker

Datum ontvangst            : 18 januari 2019

Informatie