BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen bomen

Vellen van 4 valse christusdoorns (overlast voor omwonenden), herplant 4 bomen (soort nader te bepalen) (2015-0049-OG01)

Locatie: t.h.v. Hobolaan 16

Datum aanvraag: 18 maart 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hobolaan 16  Leiderdorp Nederland