BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen diverse bomen

Vellen van een amberboom, 5 lindebomen, een esdoorn en het verplanten van 3 amberbomen (herinrichting gebied, verlaging grondwaterstand), herplant 10 bomen (soort in samenspraak met omwonenden bepalen)

Locatie: Pinksterbloem
Datum ontvangst: 27 november 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Pinksterbloem   Leiderdorp Nederland