BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen els i.v.m. bouwrijp maken terrrein (reguliere procedure)

't Heerlijk Recht
Vellen van een els i.v.m. bouwrijp maken terrein "Kavel M Boomgaardlaan", de boom zal gecompenseerd worden binnen het W4 project. (2015-0201-OG01)
Locatie: Boomgaardlaan
Datum aanvraag: 8 december 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan   Leiderdorp Nederland