BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen kerspruimen

Vellen van 9 kerspruimen (herinrichting gebied, verlaging grondwaterstand), herplant 12 bomen (soort in samenspraak met omwonenden bepalen)

Locatie: Zijllaan
Datum ontvangst: 28 november 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijllaan   Leiderdorp Nederland