BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen meidoorn

Zijlkwartier

Vellen van een dode meidoorn, herplant een iep

Locatie: Molenaarstraat 24

Datum ontvangst: 17 oktober 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Molenaarstraat 24  Leiderdorp Nederland