BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vellen populier en es, geen herplant (reguliere procedure)

Zijlkwartier
Vellen van een populier en een es (bomen moeten wijken vanwege een nieuw aan te leggen riolering, geen herplant (2015-0207-OG01)
Locatie: Zijloordkade 20/27
Datum ontvangst: 18 december 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijloordkade 20/27  Leiderdorp Nederland