BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning veranderen van dak en plaatsen van 2 dakkapellen Dr. de Bruijnestraat 28

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 

Kerkwijk

Het veranderen van het dak en plaatsen 2 dakkapellen

Locatie                  :   Dr. de Bruijnestraat 28

Datum ontvangst  :   20-5-2011

 Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dr. de Bruijnestraat 28  Leiderdorp Nederland