BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning veranderen van voorgevel en plaatsen schutting Berkenkade 7b

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Kerkwijk

Het veranderen van de voorgevel en het plaatsen van een schutting

Locatie                        :           Berkenkade 7b

Datum ontvangst        :           29-4-2011

 Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Berkenkade  7b  Leiderdorp Nederland