BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning veranderen voorgevel Hoofdstraat 28

Aangevraagde omgevingsvergunning

(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Kerkwijk

Het veranderen van de voorgevel

Locatie                        :           Hoofdstraat 28

Datum ontvangst        :           22-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 28  Leiderdorp Nederland