BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verbouw kantoorpand Karolusgulden 32-38

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Verbouw kantoorpand Locatie                        :           Karolusgulden 32 - 38Datum ontvangst       :           3-01-2011Activiteit(en)                :           bouwen    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Karolusgulden 32  Leiderdorp Nederland