BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verbouwen van bedrijfspand tot bedrijfsunits Touwbaan 26

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Wijk De Baanderij

Het verbouwen van een bedrijfspand tot bedrijfsunits

Locatie                :   Touwbaan 26

Datum ontvangst :    11-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 26  Leiderdorp Nederland