BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vergroten bedrijfspand Zijldijk 24a

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  Vergroten bedrijfspand Locatie                        :           Zijldijk 24aDatum ontvangst       :           26-01-2011Activiteit(en)                :           bouwen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 24a  leiderdorp Nederland