BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vergroten van basisschool Van Alphenplein 6

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Wijk Binnenhof

Het vergroten van de basisschool

Locatie                 :   Van Alphenplein 6

Datum ontvangst :   17-5-2011

 Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 6  Leiderdorp Nederland