Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning vergroten van een woning aan Touwslager 28

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  

Wijk Leyhof

Het vergroten van de woning

Locatie                         :           Touwslager 28

Datum ontvangst         :            11-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.   

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwslager 28  Leiderdorp Nederland