Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning vergroten van een woning Zijldijk 5

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Zijlkwartier

Het vergroten van de woning

 Locatie                        :           Zijldijk 5

Datum ontvangst        :            10-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.   

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 5  Leiderdorp Nederland