Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning vergroten woning Achthovenerweg 26

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Achthoven

Het vergroten van de woning

Locatie                        :            Achthovenerweg 26

Datum ontvangst        :            11-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.   

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 26  Leiderdorp Nederland