Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning vergroten woning Camphuysendreef 9

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Vergroten entree woning

Locatie                        :           Camphuysendreef 9
Datum ontvangst        :           9-11-2010

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Camphuysendreef 9  Leiderdorp Nederland