BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vernieuwen van gevels Laan van Ouderenzorg 167-305 en Kwikstaartplein 1-25

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Ouderzorg

Het vernieuwen van de gevels

Locatie                  :   Laan van Ouderzorg 167-305 en Kwikstaartoplein 1-25

Datum ontvangst  :   19-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderenzorg  167  Leiderdorp Nederland