BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Verplaatsen reclamemast Persant Snoepweg 2

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wijk Elisabethhof

verplaatsen van een reclamemast

Locatie                        :           Persant Snoepweg 2

Datum ontvangst       :           19 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 2  Leiderdorp Nederland en op     Nederland