BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verplaatsen van bestaande sloot Achthovenerweg 11

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Achthoven

Het verplaatsen van een bestaande sloot

Locatie                        :           Achthovenerweg 11

Datum ontvangst        :           4-5-2011

  Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg  11  Leiderdorp Nederland