BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verplaatsen Wapen Leiderdorp

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

 Kerkwijk

het verplaatsen van het wapen van Leiderdorp

Locatie                        :           Willem-Alexanderlaan 1

Datum ontvangst        :           15 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem alexanderlaan 1  Leiderdorp Nederland