BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vervangen brug H064

Ouderzorg

volledig vervangen van brug H064 inclusief beschoeiing (Z/19/074029)

Locatie                                 : Tollenaersingel

Datum ontvangst            : 17 januari 2019

Informatie