BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vervanging houten berging M. van Oostenrijklaan 1

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Vervangen houten berging door een stenen berging Locatie  : M. van Oostenrijklaan 1Datum ontvangst :  18-01-2011Activiteit(en)  : bouwen

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op M. van Oostenrijklaan 1  leiderdorp Nederland