BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudende materialen Merelstraat 244

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

De Vogelwijk

Het verwijderen van asbesthoudende materialen

Locatie                        :           Merelstraat 244

Datum ontvangst        :           6-5-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Merelstraat 244  Leiderdorp Nederland