Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning verwijderen berging Dragontuin 28

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Voorhof
Het verwijderen van een bestaande berging, het plaatsen van een nieuwe garage en het aanleggen van een in- en uitrit
Locatie                        :           Dragontuin 28
Datum ontvangst       :           28-2-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.     

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dragontuin 28  Leiderdorp Nederland