BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verwijderen bomen Tollenaersingel

Het verwijderen van 2-tal bomen t.b.v. het mogelijk maken van het vervangen van een brug H064 (Z/19/074554)

Locatie                                 : Tollenaersingel 1A

Datum ontvangst            : 29 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Tollenaersingel 1a  Leiderdorp Nederland