Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning verwijderen boom Bedrijvenweg

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:Verwijderen boom Locatie                        :          BedrijvenwegDatum ontvangst      :          24-01-2011Activiteit(en)                :          kappen    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bedrijvenweg   leiderdorp Nederland