BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning verwijderen van asbest Fred. Hendriklaan 2, 4, 6, 8

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 

Oranjewijk 

Het verwijderen van asbest

Locatie                  :   Fred. Hendriklaan 2 en 4 (winkels) en 6 en 8 (woningen)

Datum ontvangst  :   18-5-2011

 Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Frederik Hendriklaan 2  Leiderdorp Nederland