BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Verwijderen van asbest Marjoleintuin 58

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wijk Voorhof

verwijderen van asbest

Locatie                        :           Marjoleintuin 58

Datum ontvangst       :           18 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin 58  Leiderdorp Nederland