BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning vestigen restaurant

Het vestigen van een restaurant op de eerste en tweede verdieping van het pand
Locatie: Meubelplein 5-6

Datum ontvangst: 8-7-2014

Informatie