Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning voor plaatsen autolaadkraan Adegeest 13

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Ouderzorg
Het tijdelijk plaatsen van een autolaadkraan
Locatie                        :           Adegeest 13
Datum ontvangst      :           24-02-2011  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Adegeest  13  Leiderdorp Nederland